Dokumenty

Nejnovější verzi rodokmenu a obrázkové dokumenty v nejlepší dostupné kvalitě naleznete v sekci "Ke stažení".

Rodokmen (nositelé příjmení Kluiber), jehož zakladatelem byl Jakub Kluiber 1670-CZ1736, včetně vývodu (tj. předků) některých žen, které se do rodu Kluiber přivdaly. Aktualizace: 30.6.2005

Der Stammbaum (Träger des Famieliennamens Kluiber), dessen Gründer war Jakub Kluiber 1670-CZ1736, einschließlich (2. pád) der Ahnentafel von einigen Frauen, die einen Kluiber geheiratet haben. Aktualisiert am 30.6.2005.

The family tree(holders of the surname Kluiber), whose founder was Jakub Kluiber 1670-CZ1736, including the pedigree of some women who have married to some Kluiber. Updated on 05/06/30.
Rozrod (všichni potomci) Jakuba Kluibera 1670-CZ1736 a Marie Magdaleny Kluiberové 1670-CZ1772, včetně vývodu (tj. předků) některých žen, které se do rodu Kluiber přivdaly a dále včetně vývodu (tj. předků) některých mužů, ke kterým se ženy z rodu Kluiber přivdaly. Aktualizace: 30.6.2005.

Die Stammtafel (alle Nachkommen) von Jakub Kluiber 1670-CZ1736 und Marie Magdalena Kluiberová 1670-CZ1772 einschließlich der Ahnentafel (Vorkommen) von einigen Frauen, die einen Kluiber geheiratet haben und weiter noch einschließlich der Ahnentafel von einigen Männern, die von einer Frau aus der Kluiber-Familie geheiraten wurden. Aktualisiert am 30.6.2005.

The descandancy (all descendants) of Jakub Kluiber 1670-CZ1736 and Marie Magdalena Kluiberová 1670-CZ1772 inclucing the pedigree (ancestors) of some women who have married to some Kluiber and furthermore including the pedigree of some men to whom some women from the Kluiber family have married. Updated on 05/06/30.
Rodný a křestní list Isidora Kluibera CZ1863-CZ1951

Geburts- und Taufurkunde von Isidor Kluiber
CZ1863-CZ1951

Birth and christening certificate of Isidor Kluiber CZ1863-CZ1951
Smlouva ze dne 26.4.1738 o převodu usedlosti Krousov č. 141 z vdovy Marie Magdaleny Kluiberové 1670-CZ1772 na jejího syna Matěje Kluibera CZ1712-CZ1786.

Der Vertrag aus dem Tage 26.4.1738 über die Übergabe des Bauernguts Krousov Nr. 141 von der Witwe Marie Magdalena Kluiberová 1670-CZ1772 auf ihren Sohn Matěj Kluiber CZ1712-CZ1786.

The contract from the date 26th April 1738 about the transfer of the homestead Krousov No. 141 from the widow Marie Magdalena Kluiberová 1670-CZ1772 to his son Matěj Kluiber CZ1712-CZ1786.
Krousov (= Grosshoff, Großhof, Groszhof, Groussen, Krausow)

Mapa
Landkarte
map